עמותה לקידום התורה שבעל פה לעם ישראל

חידוש בלימוד, חזרה למסורת

 איך זה עובד? 

עמודים לדוגמה

( PDF)

אנגלית
עברית

במהדורה החדשה של העמותה, עימוד הסוגיה המתודי מסייע להבנת התוכן:

1. מספור הסוגיות – כל פרק מחולק לסוגיות והסוגיות ממוספרות ברצף. כך, ניתן להצביע על סוגיה מסוימת ולא רק על מספר דף, והלימוד נעשה יותר מדויק.
 

2. מספור מרכיבי הסוגיה – הסוגיה מחולקת לשורות בעלי משמעות, והשורות ממוספרות להקל על התמצאות בסוגיה.
 

3. צבעים מצביעים על סוגי מקורות – מקורות מן המקרא, תורת התנאים, תורת האמוראים ושקלא וטריא מופיעים בצבעים שונים: 
 

מקרא – מקורות מן התורה, הנביאים והכתובים

תורת התנאים – מקורות מן המשנה, התוספתא, הברייתות ומדרשי ההלכה

תורת האמוראים – מימרות אמוראים ומעשי רב

שקלא וטריא – הדיון התלמוד המציג ומפרש את המקורות הנ"ל

הצבעים עוזרים ללומד ל"מפות" ביעילות ובדיוק רב את הקשר המרכיבים ויחסם אחד לשני.
 

4. הזחות פנימה – בסוגיות אמוראיות, בהן האמוראים מופיעים לפי סדר דורותיהם ובתי מדרשם, דברי השקלא וטריא על הסוגיה מוכנסים פנימה כדי להבליט את תפקיד השקלא וטריא כפרשנות וניתוח על תורת התנאים ותורת האמוראים. הלומד המיומן סורק את הסוגיה לפני לימודה ומבין מיד מהו מקור בסיסי ומה פרשנות. לא רק לימודו מתייעל על ידי כך, אלא הבנתו את המקורות היא בהתאם לתפקידם ויחסם אחד לשני.

ההשפעה המצטברת של מערכות העימוד הנ"ל היא בהירות, דיוק ויעילות בלימוד. הלומד מסוגל להתמקד בקלות במהות הלימוד – התוכן של תורת התנאים, תורת האמוראים ושקלא וטריא – ולהפנים את משמעותם בהקשר המקורי והנכון.