עמותה לקידום התורה שבעל פה לעם ישראל

חידוש בלימוד, חזרה למסורת

התורה שבעל פה נבנתה דור אחר דור, תקופה אחר תקופה, כאשר כל דור מתבסס על הדורות שעברו. גם הלימוד אמור להיעשות באופן זה, מהקודם אל המאוחר, וכך לראות את התמונה השלימה. ובתלמוד – האמוראים חידשו על גבי התנאים, והשקלא וטריא בגמרא פירשה והרחיבה על גבי שניהם. מסיבות שונות, הלימוד כיום הוא ליניארי, בלי תשומת לב לדורות החכמים או לסדר בניית מקורות הסוגיה. לימוד התלמוד אמור להתמקד בתהליך ובתוצר, אך רבים לומדים כיום רק את התוצר.

צפה בסרטון שלנו בכדי להבין יותר את העניין, וכיצד המהדורה החדשה של התלמוד הבבלי של העמותה פותרת את הבעיה.
 

אתם מוזמנים להקדיש סוגיה, פרק או מסכת. בבקשה לצור איתנו קשר לפרטים.

 

תירשם לעדכונים על הוצאה לאור של מסכתות ופרסומים אחרים!