עמותה לקידום התורה שבעל פה לעם ישראל

חידוש בלימוד, חזרה למסורת

 אודות 

העמותה לקידום התורה שבעל פה לעם ישראל נוסדה בשנת תשנ"ח, ונרשמה אצל רשם העמותות של מדינת ישראל. זמן קצר לאחר מכן, הוכרה העמותה לצורכי קבלות מס לפי סעיף 46 של חוקי מס הכנסה של מדינת ישראל, ולאחר מכן לקבלות מס בארצות הברית דרך PEF Israel Endowment Fund.


העמותה עסוקה במגוון פעילויות לקידום המודעות לתורה שבעל פה ולמקומה בחברה בישראל:

 

  • העמותה סיפקה מאות רבות של ספרי לימוד בתורה שבעל פה לילדים נזקקים בבתי הספר ממלכתיים וממלכתיים-דתיים בארץ.
     

  • העמותה מקדמת את המחקר הבסיסי בתורה שבעל פה שנועד לפתח כלים שיעזרו ללומדים בהבנת התכנים. בהקשר זה, העמותה הוציאה לאור את "תורת התנאים מסכת בבא מציעא" בכדי להדגים את חשיבות לימוד המקורות התנאיים המקבילים לפני לימוד סוגיות התלמוד הבבלי. כעת, העמותה שוקדת על הוצאה לאור של מהדורה חדשה של התלמוד הבבלי, המתוארת ומוצגת באתר זה.
     

  • הקשר זה, העמותה עסוקה כעת בבניית פלטפורמה דיגיטלית לכל לימודי היהדות הנלמדים בבתי הספר.העמותה מקדמת מחקר יישומי בתורה שבעל פה שנועד לפתח חומרי לימוד והוראה של התורה שבעל פה בבתי ספר. ב

    
 
לעוד פרטים, צור קשר.